CBD olja mot oro inför flygresa till Japan

Flygångest är inget att leka med och den stundande resan till Japan när inget tycktes hjälpa var det CBD olja. Som hjälpte mig att komma dit.

Japan Airlines 747 jumbo

Att ha ångest för trånga utrymmen

är något som många oroar sig och har ångest för. Det är för oss som är drabbade något vi tvingas leva med dagligen. Och något som drabbade blir tvungna att antingen kompensera för eller lära oss att leva runt. För de flesta är obehaget en process i kroppen. Som startas helt på egen hand och som grundar sig i överlevnadsinstinkt. Man blir helt enkelt medveten om sin sårbarhet och det blir tillräckligt mycket. För att kroppen skall slå på kroppens beprövade och effektiva fight or flight mode. Stressen kan variera allt mellan en obehaglig känsla i kroppen till en fullbordad ohanterlig panik.

För de som drabbas av panik

är stressen om att det kan inträffa lagom mycket för att en flygresa skulle vara helt utom räckhåll. Att befinna sig inlåst på i en metallkropp 10.000 meter ovanför marken i 800 km/h. Är egentligen en ganska onormal sak att vara och givetvis så är det förenat med. Att vara totalt utom kontroll ifall något skulle hända. Många har klassiskt valt att berusa sig eller bedöva sig med läkemedel. Men för de som inte kan eller vill sova sig igenom resan är CBD olja ett otroligt bra botemedel. Tillräckligt för att stilla oro och omfamna kroppen med en betryggande känsla av stillhet. Helt utan dåsighet eller känsla av obehag.

Att flyga till Japan som är en så lång flygresa gjorde CBD olja verkligen hela skillnaden!

CBD olja som inte har några som helst biverkningar har en närmast magisk förmåga. Att krossa oron i kroppen är ett fantastiskt verktyg för en lång och obehaglig flygresa.

Den magiska CBD’n

Resan gick bra och smärtfritt tack vare CBD’n.